DOMOKRĄŻCY Poznań- Brno SENATORSKA

W jednym stoją domu – ona na dole ze swoja rodziną, on na górze – ze swoją. Żyją w harmonii i pokazują swoją willę z końca lat 30. w modernistycznej enklawie zwanej Abisynią. Oboje wprowadzili się do niej w ostatniej dekadzie, ale z wielkim szacunkiem podchodzą do oryginalnej formy i materiałów zachowanych na elewacjach.

Poznański Grunwald, tym razem do dzielnicy willowej, która powstała w drugiej połowie lat 30. na terenach Banku Gospodarstwa Krajowego. Proste bryły, klinkier, ażurowe ogrodzenia, płaskie dachy – rozwiązania narzucone nabywcom działek przez BGK sprawiły, że „Abisynia” to najbardziej konsekwentnie zrealizowany zespół nowoczesnej zabudowy w przedwojennym Poznaniu. Część domów utraciła już oryginalne detale, obrosła dobudówkami i krzyczy dziwnymi kolorami. To jednak nie przypadek willi, do której was zapraszamy. Nie dość, że to jeden z lepiej zaprojektowanych domów na osiedlu, to z zewnątrz wygląda niemal jak przed wojną. Niemal, bo w tynku widoczne są dziury po pociskach. A wnętrza? Tu zmieniło się o wiele więcej, choć właściciele zachowali ducha oryginału. Jak tego dokonali?

CZ

Žijí v jednom domě – ona dole se svou rodinou a on nahoře se svou. Žijí v harmonii a ukazují svou vilu z konce 30. let v modernistické jednotce zvané Abysinia. Oba se do ní nastěhovali v posledním desetiletí, ale s velkou úctou respektují původní podobu a materiály zachované na fasádách.

Poznaňský Grunwald, tentokrát vilová část čtvrti, která byla založena ve druhé polovině třicátých let na pozemcích vlastněných Bankou národního hospodářství (BNH). Jednoduché tvary, slínek, mřížoví, ploché střechy – řešení vnucená kupujícím pozemků společností BNH udělaly z „Abisynie“ nejdůsledněji zrealizovaný komplex moderních budov v předválečné Poznani. Některé z domů již ztratily své původní detaily, jsou obklopeny přístavbami a křičí podivnými barvami. To však není případ vily, do které vás zveme. Nejen, že je to jeden z lépe navržených domů ve čtvrti, ale zvenčí vypadá téměř jako před válkou. Téměř, protože v sádře jsou vidět díry po kulkách. A interiéry? Zde se změnilo mnohem více, i když majitelé zachovali ducha originálu. Jak to udělali? To se dozvíte v nejnovějším díle DOMOKRAZCY.